بانگ دانش پارسا

کافیست کار خود را به ما بسپارید


موضوع فعالیت و اهداف شرکت

مقدمه:

میدانیم برای تحقق رونق تولید که از فرمایشات مکرر و مؤکد مقام معظم رهبری میباشد،نیاز به ابزار و تمهیدات متعددی داریم که اشتغال از جمله فاکتور های مهم ان است و بدیهی ست در این مسیر که به شکوفایی اقتصاد کشورمان منتهی خواهد شد،فرهیختگان و جوانان سهم عمده ای دارند تا با کارافرینی و ایجاد اشتغال در نِیل به این اهداف موثر باشند.

لذا در راستای فرهنگ سازی برای رسیدن به جامعه ای پویا وایجاد تولید و اشتغال،در سال 1396تصمیم به تاسیس شرکتی کارافرین اتخاذ گردید.

معرفی شرکت:

شرکت بانگ دانش پارسا(سهامی خاص) در سال 1396 تحت شماره 513407 به ثبت رسیده است و  در حال حاضر مدیرعامل شرکت اقای محمد مهدی شریفی پارسا میباشد.

فعالیت های شرکت:

-فعالیت اصلی این شرکت درحال حاضر در زمینه های خدمات گرافیک و کامپیوتری است.

-هم چنین از انجاکه آموزش اهمیت بسزایی در هر جامعه دارد وتعلیم وتعلم امر مقدسی است، بنابراین قصد کردیم تا فعالیتهای آموزشی را نیز در کنار سایر خدمات مذکور ارائه نماییم.

امید است که با عنایت به لطف خداوند و راهنمایی های رهبر فرزانه انقلاب و تلاش و کوشش شبانه روزی مردمان این سرزمین، هر روز شاهد پیشرفت روزافزون ایران عزیزمان باشیم.